2016 USA - Florida

Fort Myers - Edison and Ford Winter Estates
Naples
Universal Orlando
Harry Potter Welt
Universal Orlando
Universal Orlando
Harry Potter Welt
Comic Strip
Transformers Welt
Universal Orlando
Key West
Duval Street in Key West
Duval Street in Key West
Key West
Key West
Overseas Highway
Miami Beach
Miami
Miami
Miami
Ocean Drive in Miami
Miami South Beach
Miami South Beach
Bayside in Miami
Miami Downtown